Račun poslan elektroničkom poštom vrijedi i kao račun poslan standardnom poštom.

Šaljemo račune mailom.

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – petak
7:00-15:00
Subotom, nedjeljom i praznikom ne radimo.

PRIJEM GRAĐANA

Srijedom do 08:00 sati u uredu direktora
termin dogovoriti na tel: 047/693-380

Moj Inkasator

Web platforma koja građanima pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju sa službama Inkasatora

PRISTUP
INFORMACIJAMA

COVID 19

JAVNA NABAVA

NATJEČAJI

OBRASCI

POLITIKA
PRIVATNOSTI

Najnovije iz Inkasatora

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora

Grad Karlovac, Povjerenstvo za poslovne prostore objavljuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora temeljem članka 7. i 10. Odluke o…

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

Grad Karlovac

O poduzeću Inkasator d.o.o.

TD Inkasator d.o.o. nastalo je spajanjem dvaju društava: TD Stambeni fond d.o.o. I TD Inkasator d.o.o. Obzirom na spajanje navedenih društava može se reći da povijest današnjeg TD Inkasator d.o.o. seže u 1966. godinu. Stambeno komunalno poduzeće Karlovac osnovano je 1966. godine i pod tim nazivom obavlja djelatnost upravljanja nekretninama do 1978. godine, kada mu se naziv mijenja.

Back To Top