Pitanja i odgovori

Gdje možemo platiti račune TD Inkasator d.o.o.?

Računi TD Inkasator d.o.o. mogu se platiti:

  • na blagajni TD Inkasator tijekom uredovnog vremena,
  • u svim bankama i poslovnicama Hrvatske pošte,
  • trajnim nalogom građana u Karlovačkoj banci, Privrednoj banci, Zagrebačkoj banci i Erste banci.

Kako se obračunavaju kamate za neredovita plaćanja?

Obračun kamata za neredovita plaćanja vrši se:

  • Nakon uplate i iskazuje se na sljedećem računu,
  • Zatezne kamate se na zahtjev stranke obračunavaju odmah ,
  • Nakon ovrhe plaćene putem FINE koja automatski obračunava kamate i zajedno s utuženom glavnicom i troškovima doznačuje iznose na žiro-rn TD Inkasator d.o.o.

Evidencija o obračunu i naplati zateznih kamata vodi se odvojeno za svakog korisnika posebno.

Koji su radovi potrebni za ugradnju razdjelnika i koliko okvirno iznose troškovi?

Razdjelnik se učvršćuje na svaki radijator unutar zasebne cjeline, prihvatnom pločicom. Razdjelnik bežično komunicira sa centralom na stubištu. Centrala na stubištu tipla se u zid ispod stropa na svakoj etaži zgrade. Načelno nema predradnji i zapreka. Da bi se postigla efikasnost razdjelnika potrebni su termostatski ventili, a za njihovu ugradnju potrebno je ispuštati vodu iz sistema. Okvirni troškovi ugradnje razdjelnika i ventila iznose 69,02€ (520kn) do 74,32€ (560kn) po radijatoru.

Koji su radovi potrebni za ugradnju kalorimetra i koliko okvirno iznose troškovi?

Radovi kod ugradnje kalorimetara ovise od zgrade do zgrade. Kod većine zgrada, koje su starije gradnje, potrebno je napraviti projekt prerade instalacija centralnog grijanja. Projektom se obuhvaća izmještanje vertikale na stubištu, preradu cirkulacije unutar stana te postavljanje kalorimetara za svaki stan u predviđeni ormarić ispred stana. Što se tiče troškova nezahvalno je procjenjivati obzirom ovisi o potrebnim radovima u zgradi, ali iskustvo nam govori da se troškovi kreću oko cca 1.327,23€ (10.000kn) zavisno o veličini stana i potrebnim preradama.

Zbog cjelokupne adaptacije stana biti ćemo dva mjeseca u podstanarstvu. Postoji li mogućnost da se za ta dva mjeseca umanje računi TD Inkasator d.o.o.?

Postoji mogućnost da se umanje pojedine stavke na računu TD Inkasator d.o.o. Stavke koje se mogu umanjiti su stavke odvoza komunalnog otpada i stavka potrošnje vode te stavke koje su vezane na potrošnju vode. Ostale stavke na računu su fiksne i ne mogu se smanjivati. Da bi ostvarili mogućnost umanjenja troškova na navedenim stavkama potrebno je prijaviti svaku promjenu broja stanara i odsutnost iz stana. Predstavnik stanara treba izdati potvrdu o broj članova domaćinstva i dostaviti istu na šalter “reklamacija” TD Inkasator d.o.o.

Da li su naša sredstva oročena u banci i da li svaka zgrada ima svoj račun u banci?

Određena svota novca oročena je u Privrednoj banci Zagreb d.d. uz određenu kamatnu stopu. Kamate se obračunavaju mjesečno prema prosječnom stanju sredstava na zgradi tijekom kalendarskog mjeseca i pripisuju na podračun zgrade svaki mjesec. Analitika se razrađuje automatizmom putem programa. Manji dio sredstava nije oročen zbog mogućih hitnih intervencija na zgradama ( puknuće cijevi, intervencije na električnim instalacijama, oštećenja dimnjaka itd. ), a koje se financiraju iz sredstava pričuve. Svaka zgrada ima svoj podračun gdje se u svakom trenutku može vidjeti financijsko stanje zgrade. Sredstva pričuve su strogo namjenska tuđa sredstva, ne utječu na financijski rezultat TD Inkasator d.o.o. i ne vode se u bilanci.

Kako se evidentira kredit koji koristi stambena jedinica?

Kada zgrada podiže kredit otvara se poseban račun za tu zgradu, a ostale se vode na zbirnom računu sredstava zajedničke pričuve.

Back To Top