Djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Ova djelatnost obuhvaća upravljanje i održavanje elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI). EKI se sastoji od mreže podzemnih cijevi, kabelskih zdenaca i kabelskih galerija.

Temeljem Odluke Gradskoga vijeća grada Karlovca upravljamo infrastrukturom.

Upravljanje i održavanje odnosi se na poslove davanja u zakup elektroničke komunikacijske mreže i/ili vodova, davanje pristupa i zajedničkog korištenja kabelske kanalizacije, izdavanje tehničkih uvjeta za provedbu radova polaganja kabela, nadzor nad provedbom tih radova, vođenje evidencije zauzeća cijevi, izradu planova i obavljanje radova preventivnog i korektivnog održavanja i druge poslove propisane drugim propisima, osim osnivanje služnosti u svrhu polaganja telekomunikacijske infrastrukture na javnim površinama kojima upravlja Grad Karlovac.

Pristup, korištenje ili zakup, dodatne informacije o ovoj djelatnosti možete zatražiti ovdje.

Cjenik EKI

Back To Top