Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13) te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN br. 10/12), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, osim u postupcima sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona koje Inkasator d.o.o. Karlovac provodi u skladu s člankom 44. Zakona.

Sprječavanje sukoba interesa
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 90/11, 83/13, 143/13) Inkasator d.o.o ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  1. Odvjetnik Dominik Nizić, Hektorovićeva 2, 10 000 Zagreb

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

15.06.2021. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uredskog materijala ev.br. 01/21 JN

Odluka o odabiru Uredska oprema i potrepštine

Odluka o odabiru Toneri

Odluka o odabiru Tiskarski materijal

01.06.2021.Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave uredskog materijala ev.br 01/21 JN

Poziv na dostavu ponuda
TISKARSKI MATERIJAL
UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE
TONERI

18.06.2020. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uredskog materijala ev.br. 03/20 JN

Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja po grupama kako je bio objavljen poziv možete pronaći na linkovima:

Toneri
Uredska oprema i potrepštine
Tiskarski materijal

01.06.2020.Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave uredskog materijala ev.br 03/20 JN

Poziv na dostavu
TONERI
UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE
TISKARSKI MATERIJAL

17.06.2019. Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave uredskog materijala ev.br. 01/19 JN

Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja po grupama kako je bio objavljen poziv možete pronaći na linkovima:

Tiskarski materijal odluka
Uredska oprema i potrebštine odluka
Toneri odluka

04.06.2019. Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave uredskog materijala ev.br 01/19 JN

TISKARSKI MATERIJAL
UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE
TONERI

15.06.2018. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti:

Razna uredska oprema i potrepštine, ev. broj nabave: 02/2018.

Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

01.06.2018. Poziv na dostavu ponuda u predmetu nabave jednostavne vrijednosti:

Razna uredska oprema i potrepštine: ev. broj nabave:  02/2018

Poziv na dostavu ponuda
Troškovnik uredski

16.06.2017.Poziv na dostavu ponuda u predmetu jednostavne nabave:

Razna uredska oprema i potrepštine, ev. broj nabave: 01/2017

Troškovnik
Poziv na dostavu ponuda

17.06.2016. Poziv na dostavu ponuda u predmetu bagatelne vrijednosti:

Uredski materijal ev. br. 01/2016, 17.06.2016.

Poziv na dostavu ponude
Troškovnik
Pojašnjenje kolone troškovnika

06.07.2016. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:

Uredski materijal ev. br. 01/2016

Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda

Back To Top