Objedinjena naplata

Djelatnost objedinjene naplate je jedinstven proces u Republici Hrvatskoj. Sustav objedinjene naplate u Karlovcu funkcionira od 1975. godine kada je prepoznat kao kvalitetno i racionalno rješenje naplate za potrošače – građane i korisnike – pravne osobe u čije ime se vrši usluga. Prednosti objedinjene naplate su: značajna ušteda, jednostavna primjena, poboljšana kvaliteta podataka i plaćanje objedinjenih naknada na jednom mjestu.

Korisnici objedinjene naplate

Naknade i usluge u objedinjenoj naplati

Ukupno 16 naknada

Čišćenje zajedničkih prostorija

Pričuva

Komunalna naknada

Naknada za sakupljanje miješanog komunalnog otpada

Hrvatske vode
Naknada za uređenje voda / Naknada za korištenje voda / Naknada za zaštitu voda

Pročišćavanje
Fiksni dio / Varijabilni dio

Odvodnja
Fiksni dio / Varijabilni dio

Vodoopskrba
Fiksni dio / Varijabilni dio / Fiksni dio osnovne cijene (socijalni program / Varijabilni dio potrošnje vode (socijalni program) / Naknada za izgradnju objekata vodoopskrbe

Procesi naplate potraživanja

Prednosti za potrošače

1 potvrda o nepostojanju duga

1 trošak prisilne naplate

1 nagodba

1 mjesto promjene podataka

1 dostava

1 mjesto informiranja

1 plaćanje bez provizije

1 račun

Prednosti za KORISNIKE

Za korisnike vodimo računa o:

Back To Top