TREĆI JAVNI POZIV ZA ENERGETSKE CERTIFIKATE I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU OTVOREN DO 27.09.2019.

Nakon završenih radionica, savjetovanja i sastanaka sa suvlasnicima i predstavnicima te zaprimanja njihovih Odluka o ulasku u postupak energetske obnove višestambenih zgrada objavljujemo treći poziv za prikupljanje ponuda za energetski pregled i izradu energetskog certifikata te izradu projektne dokumentacije. Pozivamo sve stručne osobe da podnesu ponude na Javne pozive koje objavljujemo u ime suvlasnika. Detalji Javnih poziva mogu se pronaći u niže navedenim dokumentima. Rok za dostavu ponuda je petak, 27.09.2019. godine do 15:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-adresu: tomislav.franjkovic@inkasator.hr

Javni poziv za energetski pregled i izradu energetskog certifikata

Javni poziv na dostavu ponuda Naselje Marka Marulića 6 i 6A, 13.09.2019.

Javni poziv za energetski pregled, izradu energetskog  certifikata i izradu projektne dokumentacije

Javni poziv na dostavu ponuda Marmontova aleja 26, 13.09.2019.

Javni poziv na dostavu ponuda Izidora Kršnjavog 14, 13.09.2019.

Javni poziv na dostavu ponuda Bašćinska cesta 18, 13.09.2019.

Javni poziv na dostavu ponuda Eugena Kvaternika 1, 13.09.2019.

Javni poziv na dostavu ponuda Andrije Hebranga 10 i 10A, 13.09.2019.

Javni poziv na dostavu ponuda Ivana Meštrovića 2B i 2C, 13.09.2019.

 

Napomena uz Javni poziv na dostavu ponuda Eugena Kvaternika 1, 18.09.2019.

U tekstu Javnog poziva netočno je naveden kućni broj stambene zgrade. Točan kućni broj je “1” kao što je navedeno u naslovu Javnog poziva.

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top