REZULTATI JAVNOG NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva Grada Karlovca, Inkasator je proveo Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2019. godinu. Odluke o raspodjeli financijskih sredstava po provedenom Javnom natječaju za tri poglavlja možete pogledati na niže navedenim poveznicama.

Odluka PP 1 – Podrška i promicanje sporta

Odluka PP 2 – Zaštita potrošača

Odluka PP 3 – Podrška osobama s invaliditetom

Izmjena i dopuna Odluke o raspodjeli financijskih sredstava po provedenom natječaju 20.05.2019.

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava Financijskog plana Inkasator d.o.o. Karlovac za 2019. g. po Javnom natječaju za financiranje projekata udruga za 2019. g. – Prioritetno područje 3 – Podrška osobama s invaliditetom donesene dana 08.04.2019. g., Ur. broj: 02-4707/19, odobreno je korištenje sredstava udruzi EMMA CENTAR – Udruga za promicanje zdravog načina života za projekt M.i.M.i. Nakon zaprimljenog dopisa udruge EMMA CENTAR kojim odustaju od sufinanciranja projekta, a u skladu s pravilima Natječaja sredstva su dodijeljena sljedećem najbolje rangiranom projektu. Detalje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke možete pogledati u prilogu: Odluka o izmjeni i dopuni odluke PP 3 – Podrška osobama s invaliditetom

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top