Pozivni natječaj: sustavna deratizacija, dezinfekcije i dezinsekcija

U ime i za račun vlasnika/suvlasnika stanova, poslovnih prostora i zajedničkih suvlasnički dijelova zgrada, Inkasator d.o.o. u svojstvu upravitelja višestambenim zgradama, objavljuje Pozivni natječaj za višegodišnje izvođenje radova.  Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti da podnesu ponudu za izvođenje radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja građevina na području Grada Karlovca kojim upravlja Inkasator d.o.o. Karlovac. Prikupljanje ponuda za izvođenje obveznih radova – sustavne deratizacije i dezinsekcije te dezinfekcije (prema potrebi). Ponude se podnose u pisarnici Naručitelja, Trg hrvatskih branitelja 4, I kat, soba br. 4 (novi tržni centar), ili poštom, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom „ PONUDA ZA DERATIZACIJU I DEZINSEKCIJU – NE OTVARAJ“. Krajnji rok predaje ponuda je 22.09. 2021. godine do 14 sati. Razmatrat će se samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena bez obzira na način podnošenja.  O ishodu natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od odabira objavom odluke na mrežnim stranicama tvrtke www.inkasator.hr . Tekst Javnog poziva, uvjete i dodatne informacije možete preuzeti OVDJE

 

Odluka o odabiru deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top