POZIV ZA SKLAPANJA UGOVORA ZA IZVOĐENJE RADOVA U 2018.

Sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti mogu podnijeti ponudu za izvođenje radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja građevina na području grada Karlovca kojim upravlja Inkasator d.o.o. Karlovac.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe  obavezne su Cjenik s prilozima i drugu dokumentaciju za natječaj s uputama preuzeti u prostoru Inkasatora d.o.o. na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, I kat, soba 2 u vremenu od 8,00 do 11,00 sati radnim danom tvrtke Inkasator d.o.o. Ponude se podnose u pisarnici Naručitelja, Trg hrvatskih branitelja 4, I kat, soba br. 5 (zgrada MV – CENTAR), ili poštom, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici s naznakom

„PONUDA ZA OBAVLJANJE RADOVA NA ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE – NE OTVARAJ“. Krajnji rok predaje ponuda je 26.02. 2018. godine do 14 sati. Razmatrat će se samo ponude koje pristignu do naznačenog vremena bez obzira na način podnošenja. Sve detalje Poziva zainteresirani mogu pronaći OVDJE.

 

foto credit: freepik

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top