POJAŠNJENJE UZ JAVNI POZIV OD 19.06.2019.

U roku za dostavu ponuda na Javni poziv za provedbu energetskog pregleda i izradu energetskog certifikata te izradu projektne dokumentacije pristigli su zahtjevi za pojašnjenjem dijela Javnog poziva koji se odnosi na dokaze o stručnoj i tehničkoj sposobnosti. Pojašnjenje na zaprimljene upite nalazi se u dokumentu koji možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Pojašnjenje na upite za Javni poziv od 19.06.2019.

Javni poziv otvoren je do 15.07.2019., a tekst cijeli tekst Javnog poziva možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://inkasator.hr/vijesti/novi-javni-poziv-za-energetske-certifikate-i-projektnu-dokumentaciju-otvoreni-do-10-07-2019/

 

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top