OBNOVA I OČUVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE U 2020.

Grad Karlovac objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za očuvanje i obnovu objekata spomeničke baštine u 2020. godini. Rok za podnošenje zahtjeva je 01.04.2020. do 08:00 sati bez obzira na način dostave.

Predmet sufinanciranja ovoga Javnog poziva je:  obnova pročelja, vanjske stolarije, krovišta i limarije te radovi na osiguranju stabilnosti objekata koji se nalaze u zoni spomeničke zaštite.
Uvjeti koje suvlasnici moraju ispuniti da bi se zahtjev uopće mogao razmatrati su:
1. Vlasnici odnosno suvlasnici, te trenutni korisnici poslovnog i stambenog prostora u objektu ne smiju imati, dospjele nepodmirene sljedeće financijske obveze:
– prema Gradu Karlovcu po bilo kojoj osnovi,
– prema ustanovama kojima je Grad Karlovac osnivač,
– prema trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Karlovca,
– porezne obveze po osnovi javnih davanja.
Ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirene dospjele obveze po bilo kojoj osnovi u iznosu do 20,00 kn, zahtjev se neće odbaciti iz razloga nepodmirenih obveza.
2. Podnositelji zahtjeva koji na svojim objektima imaju bespravno postavljenu PVC stolariju dužni su istu prethodno izmijeniti vlastitim sredstvima sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela. Grad Karlovac neće sufinancirati izmjenu bespravno postavljene PVC stolarije.

Sve detalje Javnog poziva možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://www.karlovac.hr/natjecaji-javni-pozivi-obavijesti/natjecaji-javni-pozivi/javni-poziv-na-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-sredstava-za-ocuvanje-i-obnovu-objekata-spomenicke-bastine-u-2020-godini/21849

Za sve dodatne informacije ili konzultacije možete nam se javiti na 047/693-383 ili 047/694-770 odnosno putem e-adrese:  andreja.barberic@inkasator.hr

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top