OBITELJSKE KUĆE: Prijava štete od potresa do 12.04.2021.

Vlasnici obiteljskih kuća koje su oštećene u potresima, ali su prilikom pregleda dobile zelenu naljepnicu i imaju potrebu za obnovom nekonstrukcijskih dijelova: dimnjaka, zabatnih zidova, nadvoja, pregradnih zidova, pokrova, dijelova krovišta, krovna limarija, krovni vijenci i parapeti mogu ispuniti prijavu najkasnije do 12.04.2021. Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje će organizirano pristupiti obnovi nekonstrukcijskih dijelova obiteljskih kuća. Nekonstrukcijske dijelove vlasnici mogu i samostalno obnoviti i dobiti povrat uloženog novca podnošenjem zahtjeva Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na Obrascu 5, ali za obnovu moraju pribaviti i Obrascu 5 priložiti:
• Elaborat obnove,
• Završno izvješće nadzornog inženjera,
• Račun ovlaštenog izvođača radova,
• Za dimnjake atest.

Obrazac prijave vlasnici mogu preuzeti OVDJE ili na porti gradske uprave. U obrascu je potrebno navesti da li će obnovu nekonstrukcijskih dijelova obiteljske kuće izvesti samostalno ili će to zatražiti od Ministarstva. Popunjena prijava može se poslati i e-poštom na adresu potres@karlovac.hr Više informacija možete dobiti na telefon: 099 820 5980

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top