OBAVIJEST O SMANJENU TLAKA U GRADSKOM VODOOPSKRBNOM SUSTAVU

Vodovod i kanalizacija d.o.o. u okviru Programa smanjenja gubitaka, tijekom 2020. godine je različitim kanalima obavještavao  suvlasnike u višestambenim zgradama o planu optimizacije tlaka sa sadašnjih 6 na 4,5 bara. Predstavnicima suvlasnika i upraviteljima dani su odgovori i pružene relevantne informacije u skladu sa važećom regulativom i pravilima struke. Za uspješnu provedbu plana optimizacije tlaka u višestambenim zgradama bilo je potrebno ugraditi stanice za podizanje tlaka kako bi se osigurala kontinuirana i kvalitetna opskrba vodom i na najvišim katovima.  Obzirom je ugradnja stanica za podizanje tlaka iziskivala znatna financijska sredstva suvlasnika, Grad Karlovac je odlučio putem Javnog poziva sufinancirati investiciju. U svim zgradama koje su na upravljanju kod tvrtke Inkasator, a koje su bile predviđene za ugradnju stanica za podizanje tlaka vode isto je učinjeno te su spremne za prvi korak, a to je smanjenje tlaka u gradskom vodoopskrbnom sustavu sa 6,0 bara na 5,5 bara. Prvo smanjenje tlaka provest će se u noći sa 17.02. (srijeda) na 18.02. (četvrtak). Pozivamo sve predstavnike da podese stanice za podizanje tlaka, a u slučaju bilo kakvih pitanja i problema kontaktiraju Odjel tehničkih poslova na broj 047 694-770. Ovo je prvo planirano smanjenje nakon kojeg će uslijediti još dva smanjenja do konačnih 4,5 bara, a o kojima ćemo vas izvijestiti naknadno. Obveza svih nas je racionalno i održivo upravljati vodom kao dragocjenim resursom te po završetku provedbe Programa nastaviti održavati rad sustava vodoopskrbe na razini prihvatljivih gubitaka koji iznose 30-35 %, a na korist svih građana koji su pokriveni uslugom javne vodoopskrbe iz vodoopskrbnog sustava Karlovca.

 

 

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top