NOVI JAVNI POZIV ZA ENERGETSKE CERTIFIKATE I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU OTVORENI DO 10.07.2019.

Interes suvlasnika za energetsku obnovu je u uzlaznom trendu. Svakodnevno se provode savjetovanja, radionice i razgovori kako bi cijeli proces suvlasnicima bio što jednostavniji i učinkovitiji. Kao što je najavljeno početkom svibnja nastavljamo sa pripremom dokumentacije za mogući natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada te pozivamo sve stručne osobe da podnesu ponude na Javne pozive koje objavljujemo. Detalji Javnih poziva mogu se pronaći u niže navedenim dokumentima. Rok za dostavu ponuda je srijeda, 10.07.2019. godine do 15:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-adresu: tomislav.franjkovic@inkasator.hr

Javni poziv na dostavu ponuda za izradu glavnog projekta energetske obnove:

Javni poziv na dostavu ponuda Sarajevska 2 i 2A

Javni poziv na dostavu ponuda za energetski pregled, izradu energetskog certifikata i izradu glavnog projekta energetske obnove:

Javni poziv na dostavu ponuda dr. Vlatka Mačeka 15,15A i 15 B

Javni poziv na dostavu ponuda Domobranska 31

Javni poziv na dostavu ponuda Ivice Gojaka 9

Javni poziv na dostavu ponuda Stanka Vraza 40 i 40 A

 

 

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top