NATJEČAJ ZA NABAVU PROTUPOŽARNE OPREME

Uprava Društva u ime i za račun vlasnika stanova, poslovnih prostora i zajedničkih suvlasničkih dijelova zgrada koje su na upravljanju kod ovog Društva raspisuje Pozivni natječaj za trogodišnje izvođenje obvezanih radova. Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti da podnesu ponudu za izvođenje radova na održavanju zajedničkih dijelova i uređaja građevina na području Grada Karlovca kojim upravlja Inkasator d.o.o. Karlovac. Prikupljanje ponuda za održavanje i nabavu protupožarne opreme te periodični pregled vatrogasnih aparata. Ovaj poziv raspisuje Upravitelj  u ime suvlasnika višestambenih zgrada, odnosno pokreće postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN).

Ponude se dostavljaju isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac, sa naznakom “ponuda za održavanje i nabavu vatrogasne opreme – ne otvaraj”. Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.12 2020. godine do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

Ponude koje Naručitelj primi nakon isteka roka smatrat će se zakašnjelima i neće biti otvorene.

Ponude se otvaraju 18.12.2020. godine, u prostorijama Inkasatora u 15,00 sati. Predstavnici ponuditelja moći će prisustvovati otvaranju ponuda ukoliko to dozvole epidemiološke mjere zbog COVID 19 virusa.

Tekst natječaja sa svim uvjetima, rokovima i potrebnim dokumentima za prijavu možete pronaći na poveznici Raspis natječaja 2020 protupožarna oprema

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte Tomislava Franjkovića na broj +385 47 694 768 ili putem e-pošte: tomislav.franjkovic@inkasator.hr

 

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top