JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI V. MAČEKA 15B

Rok za dostavu ponude je 15. rujan 2021. godine do 12.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom ,,PONUDA ZA ZGRADU V. MAČEKA 15B” i ”NE OTVARAJ”.

Ponuda se dostavlja na adresu INKASATOR d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac.

Detalje javnog poziva i troškovnike sa uputama ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

Sanacija ravnog krova – V. Mačeka 15B

Toplinska fasada – V. Mačeka 15B

V. MAČEKA 15 B fasada EPS

V. MAČEKA 15 b krov

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top