JAVNI POZIV ZA IZVOĐENJE RADOVA: TRAJNO OTVOREN

Uprava Društva u ime i za račun vlasnika stanova, poslovnih prostora i zajedničkih suvlasničkih dijelova zgrada koje su na upravljanju kod ovog Društva objavljuje Javni poziv za sklapanje ugovora za izvođenje radova na neodređeno vrijeme. Javni poziv je trajno otvoren što znači da sve zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu podnijeti ponudu u bilo koje vrijeme. Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje gospodarske djelatnosti mogu podnijeti ponudu za izvođenje radova na održavanju zajednički dijelova i uređaja građevina na području grada Karlovca u kategoriji: Hitni popravci i Ostali radovi.  Detalje poziva, radovi u kategorijama, potrebnu dokumentaciju i način podnošenja ponude možete pronaći na poveznici:  Javni poziv za izvođenje radova 2021.- trajno otvoren

 

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top