Javni poziv za izvođenje radova na višestambenoj zgradi Dr. Vladka Mačeka 15

Inkasator d.o.o. u svojstvu Upravitelja višestambene zgrade Dr. Vladka Mačeka 15 prikuplja ponude za izvođenje radova navedenih u predmetu nabave.

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do ponedjeljka 14.06.2021. do 12 sati. Ponude se predaju u zatvorenoj kuverti sa naznakom

„PONUDA ZA ZGRADU DR. VLADKA MAČEKA 15“, NE OTVARAJ na adresu Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac.

Ponuđači ponude mogu dostaviti kao zajednica ponuditelja za oba predmeta nabave ili odvojeno za svaki predmet nabave zasebno.

O otvaranju ponuda bit će sastavljen Zapisnik i dostavljen svim ponuditeljima. Detalje Javnog poziva, troškovnike i naslovnice troškovnika sa uputama zainteresirani

ponuditelji mogu preuzeti na priloženim poveznicama.

Javni-poziv-za-izvodenje-radova-na-zgradi-Dr.-Vladka-Maceka-15

Naslovnica troškovnika izrade pročelja

Naslovnica troškovnika sanacije krova

Troškovnik izrade pročelja

Troškovnik sanacije krova

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top