Javni poziv servisima za čišćenje otvoren do 15.01.2019.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za poslove čišćenja da podnesu ponudu za obavljanje poslova naplate usluge čišćenja putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Usluga naplate podrazumijeva redovni mjesečni obračun, dostavu računa krajnjem korisniku, naplatu, raspodjelu sredstava i postupak prisilne naplate.

Ponude se prikupljaju  do 15. siječnja 2019. godine do 12,00 sati, u zatvorenim omotnicama, na adresu Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, sa naznakom „Za javni poziv- ne otvaraj“ .

Sa odabranim ponuđačima Ugovor o poslovnoj suradnji sklapa se u roku 8 dana od dana odabira.

Otvaranje ponuda bit će 15. siječnja 2019. godine u 12,15 sati u prostorijama Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 2, soba 5 (stara zgrada).

Detalje javnog poziva pronađite OVDJE

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top