JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Grad Karlovac, Povjerenstvo za poslovni prostor temeljem članka 7. Odluke u upravljanju poslovnim prostorom (Glasnik Grada Karlovca br. 04/03 i 02/12) raspisuje Javni natječaj za zakup poslovnih prostora. U natječaju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe, osim udruga građana, registrirane za obavljanje djelatnosti predviđenih za pojedini poslovni prostor. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ na adresu: Inkasator d.o.o. Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4, 47 000 Karlovac. Ponude moraju stići na adresu  do zaključno 11.07.2019. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, a otvaranje će biti 15.07.2019. godine u 13,00 sati tvrtki Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2 (stara zgrada tržnice). Ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Sve dodatne informacije u vezi ovog natječaja mogu se dobiti u tvrtki Inkasator d.o.o. Karlovac, na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, soba br.13, ili na telefon 694-760.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja možete preuzeti na niže navedenoj poveznici:

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora, 27.06.2019.

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top