JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA

Nadzorni odbor društva Inkasator d.o.o., 01.07.2021. donio je Odluku o objavi Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora društva Inkasator d.o.o. Prijavu na javni natječaj mogu podnijeti sve poslovno sposobne fizičke osobe, koje ispunjavaju uvjete natječaja. Prijave se dostavljaju do 20.07.2021. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave, na adresu Inkasator d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac s napomenom „Prijava na javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.  Detalje natječaja, potrebnu dokumentaciju za prijavu i uvjete možete pronaći na poveznici: Javni natječaj za imenovanje direktora Društva

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top