JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2020. OTVOREN DO 20.03.2020.

Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2020. godinu. Ovim natječajem predviđeno je ukupno 100.000,00 kn za financiranje projekata udruga kroz 3 programska područja:

PP 1 – Podrška, promicanje i razvoj sporta u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn,

PP 2 – Zaštita potrošača u ukupnom iznosu od 15.000,00 kn i 

PP 3 – Podrška osobama s invaliditetom u ukupnom iznosu od 25.000,00 kn.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima uz ostalu natječajnu dokumentaciju, preporučeno poštom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu, soba br. 5, I. kat) na sljedeću adresu:

INKASATOR d.o.o.
Trg hrvatskih branitelja 4, 47000 Karlovac
Javni natječaj za financiranje projekata
udruga za 2020.
Programsko područje br. ________
“Ne otvarati ”

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 20. ožujka 2020. godine. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga za 2020. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: tajana.gacesa@inkasator.hr U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Pravilnik, tekst natječaja, upute za prijavitelje i ostale obrasce možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Tekst-natjecaja                                                                                                                                                            

Pravilnik o financiranju udruga 2020                            

Upute-za-prijavitelje                                                      

Popis-dokumentacije                                                      

Obrazac-zivotopisa-Udruge-2020                                

Obrazac-procjene-kvalitete-Udruge-2020                       

Obrazac-prijave-proracuna-2020-godine      

Obrazac-financijskog-izvjestaja-Udruge-2020    

Obrazac provjere formalnih za 2020. godinu

Obrazac-opisnog-izvjestaja-projekta-Udruge-2020

Obrazac-opisa-programa-Udruge-2020

Izjava-o-partnerstvu-Udruge-2020

Izjava-o-financiranim-projektima-Udruge-2020

Izjava-izvoditelja-aktivnosti-Udruge-2020

Izjava-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja-Udruge-2020 

Primjer-Ugovor

Odluka direktorice o raspisivanju Natječaja

 

 

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top