INTERNI VODOMJERI ZA PRAVEDNIJI OBRAČUN POTROŠNJE VODE

U Velikoj vijećnici Grada Karlovca danas je potpisano 56 ugovora o sufinanciranju ugradnje sustava internih vodomjera u višestambenim zgradama.

Gradonačelnik Mandić tom prigodom je poručio da ne moramo ponavljati greške iz 1969., moramo gledati unaprijed kako bi našim sugrađanima kvaliteta življenja bila što bolja. „Zgrada ispred koje se nalazimo, Trg kralja Petra Svačića 2, izgrađena je 1969. Kad se osvijestimo da nakon 50 godina govorimo o ugradnji vodomjera u stanove onda stvarno vidimo da imamo nerazmjer u standardu življenja i ono šte obveza Grada je da u tom području bude podrška svim građanima kako bi se taj nerazmjer sveo na najmanju razinu“, rekao je Mandić. Uz sufinanciranje ugradnje internih vodomjera Grad je ove godine započeo s provedbom mjere sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada. U ovoj godini sufinancirat će se višestambene zgrade koje su ostvarile sufinanciranje iz sredstava EU, a sljedeće godine sufinanciranje će se proširiti na sve ostale zgrade. „Za obje ove mjere Grad je u 2018. osigurao nešto više od 2 mil kn“, istaknuo je Mandić te zaključio: „Prijave za sufinanciranje internih vodomjera su nas iznenadile, ali smo odlučili sve ih prihvatiti. U ovoj godini sufinancirat ćemo 56 zgrada s oko 800.000,00 kn, a ostalih 20 zgrada sufinancirat ćemo u 2019. s oko 400.000,00 kn. Ovo je put kojim moramo ići kako bi riješili probleme standarda življenja 21. stoljeća“.

Zgrada Trg kralja Petra Svačića 2 jedna je od 56 koja je danas potpisala ugovor. Predstavnik Matija Kerin o investiciji kaže: „Prijavili smo 68 stan u sklopu projekta, ali svi stanovi će imati ugrađene vodomjere. Vrijednost projekta je oko 110.000,00 kn. Grad sufinancira sa 41.500,00 kn što znači 500,00 kn po svakom vodomjeru, a ima ih 83. Ovo je velika zgrada, ima puno poslovnih prostora i teško je provesti obračun potrošnje po članovima domaćinstva. Smatramo da će nam vodomjeri uvelike pomoći i da će nam se troškovi potrošnje vode promijeniti u našu korist. Ovo je hvale vrijedan projekt jer sami bi ga teško proveli obzirom na ograničenost sredstava pričuve“. Zgrada ne sufinancirani dio investicije pokriva iz sredstava pričuve, nema kredita, i ne podiže trenutnu visinu pričuve što znači da suvlasnici neće imati dodatnih troškova.

Tvrtka Inkasator, kod koje je i ova zgrada na upravljanju, aplicirala je najviše projekata putem predstavnika. Ukupno je prijavljeno 56 zgrada. Ukupna vrijednost investicija iznosi 2.650.441,80 kn od čega Grad sufinancira 1.488.325,00. Od ukupnog broja prijavljenih projekata u 2019. bit će realizirano 15 projekata, a svi ostali u 2018.

Direktor Inkasatora, Nikola Rogoz, podsjetio je kako su prošle godine proveli istraživanje o interesu ugradnje internih vodomjera koje je pokazalo da 151 zgrada ima interes za ove projekte. „Ugradnjom internih vodomjera osiguravamo najpravedniji način obračuna potrošnje vode. Naime svi vlasnici plaćaju potrošnju vode sukladno broju članova domaćinstva. Međutim, potrošnja vode po članu nije ista u svim domaćinstvima. Prosjek potrošnje vode po članu u Karlovcu je 5m2. Vlasnici koji ugrađuju vodomjere sada će plaćati stvarno potrošenu vodu. Nekima će računi biti manji, ali sigurno ima i domaćinstava koja će imati veće račune. Ugradnja vodomjera potaknut će korisnike na racionalnije korištenje vode2“, rekao je Rogoz.

Prvi vodomjeri ugrađeni su 2014. godini u SZ Kralja Zvonimira 12. (ugovor potpisan 10.01.). Do sada u Karlovcu ima 1824 korisnika internih vodomjera.

„Ovim programom Grada znatno ćemo ubrzati ugradnju internih vodomjera, potrošači će imati pravedniji obračun potrošnje vode i racionalizirat će se potrošnja vode po domaćinstvima kod onih koji su do sada više trošili, a manje plaćali“, zaključio je Rogoz.

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top