ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA SE INTENZIVIRALA

Iako je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada odgođen i nema informacija o mogućem terminu objave, energetska obnova zgrada u Karlovcu je u uzlaznom trendu. U prvih 6 mjeseci ove godine ugovoreno je, realizirano, u tijeku realizacije ili pred početkom, projekata u vrijednosti 7,5 mil kn. Suvlasnici u investicijama koriste vlastita sredstva pričuve te sredstva kreditnih linija. „Za razliku od prethodnih godina kada je više zgrada podizalo manje iznose kredita i investiralo fazno u obnovu, ove godine primjetan je trend podizanja većih iznosa i ulaska zgrada u cjelovite investicije energetske obnove“, rekla je direktorica Barberić. Uz energetsku obnovu investira se u izgradnju i modernizaciju dizala. „Suvlasnici zgrade M. Vrhovca 1 u posljednjih 10 godina realizirali su niz projekata i među pozitivnim primjerima su logično ulaganja i stvaranja poželjnih uvjeta za život. Krenuli su sa ugradnjom kalorimetara i internih vodomjera, izmjenom stolarije, a u ovoj godini su zavšrili i energetsku obnovu pročelja. Sada su započeli sa izgradnjom dizala koje će biti gotovo za 90 dana. Nakon toga, preostaje im uređenje stubišta“, istaknula je Barberić. Među 10-ak otvorenih radilišta i ono je na zgradi Kralja Tomislava 7- Đuke Bencetića 9 gdje se radi obnova krovišta, limarije i stolarije, a dio radova sufinancira se sredstvima spomeničke rente temeljem Javnog poziva za sufinanciranje očuvanja i obnove objekata zaštićene spomeničke baštine. „Iako se radovi na zgradama u ovom trenutku izvode bez sredstava sufinanciranja pred nama je razdoblje u kojem će sigurno biti i izvora sufinanciranja. Nacionalni plan oporavka i otpornosti obuhvatio je komponentu „Obnova zgrada“ koja se odnosi na devet reformi i investicija, a za provedbu komponente predviđeno je 5,9 mlrd kn. Od tog iznosa za energetsku obnovu višestambenih i javnih zgrada predviđena je 1 mlrd kn, za obnovu zgrada oštećenih potresom se energetskom obnovom 4,5 mlrd kn te za obnovu zgrada sa statusom kulturnog dobra 300 milijuna kn. Obzirom na ova značajna sredstva koja su usmjerena prema zgradarstvu očekuje nas intenzivno razdoblje ulaganja i obnove. Za sada nemamo informacija o uvjetima i kriterijima koje će zgrade morati zadovoljiti u prijavi, ali vjerujemo da će zgrade koje su se pripremile za prethodni natječaj moći aplicirati“, poručila je Barberić.

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top