DOP KAO STRATEŠKI OKVIR POSLOVANJA-USPJEŠNE PRIČE

Direktor Inkasator d.o.o., Nikola Rogoz, u utorak 20.2.2018. sudjelovao je u panel raspravi organiziranoj u sklopu manifestacije „European Industry Week“. Organizatori nacionalne manifestacije su HGK i Međunarodna trgovačka komora (ICC).Uz Rogoza, sudionice panela bile su: Anita Rogošić (tvrtka Galeb), Snježana Bahtijari (Ericsson Nikola Tesla) i Nikolina Markota Vukić (Institut za DOP).

Inkasator d.o.o. Karlovac četvrtu godinu za redom sudjeluje u ispunjavanju upitnika Indeks DOP-a i dobiva priznanja, a 2017. je prvi puta osvojio nagradu za društveno odgovorno poslovanje u zajednici. Prvi je i jedini Upravitelj u Hrvatskoj s nagradom za DOP. Kada govorimo o društveno odgovornom poslovanju, moramo znati da se radi o aktivnostima, mjerama i politikama koje su ugrađene u sve poslovne procese tvrtke. Tvrtka ne postaje društveno odgovorna jednom aktivnošću i preko noći. Ova nagrada je rezultat petogodišnjeg rada. DOP podrazumijeva kada tvrtka iznad strogo zakonom propisanih obaveza, integrira brigu za okoliš i društvo u sustav donošenja odluka. Time dobri poslovni rezultati prestaju biti jedinim mjerilom za vrednovanje uspješnosti tvrtke. Može se reći da je uspješna ona tvrtka koja ujednačeno vodi računa o svom ekonomskom, društvenom i okolišnom utjecaju. „Sve navedene aktivnosti provedene su i provodimo ih jer želimo. Nismo obavezni i možemo bez njih poslovati, ali želimo zajednici u kojoj radimo dati dodatni doprinos. Cjeloviti angažman i fleksibilnost zaposlenika rezultirao je povjerenjem građana što se očituje kroz: smanjeni broj reklamacija, konkretne upite za informacijama, redovno plaćanje obveza, smanjenje broja postupaka prisilne naplate, povećanja investicija i interesa u obnovu stambenih zgrada“, rekao je Rogoz.

„Na okruglom stolu sudjeluju i tvrtke koje izvještavanje o odgovornom poslovanju već odavno provode, iako nisu obvezne, jer ocjenjivanje smatraju korisnim i važnim za vlastiti poslovni razvoj i širu zajednicu”, rekla je direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša HGK Marija Šćulac Domac.

Temeljem Direktive 2014/95/EU koja je prenesena u novi Zakon o računovodstvu (NN 120/16) veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa i koji na datum bilance prelaze kriterij prosječnog broja od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine, dužni su izraditi nefinancijski izvještaj. Stoga je potrebno kroz društveno odgovorne prakse educirati obveznike nefinancijskog izvještavanja o svim aspektima društvene odgovornosti.

Navedenim okruglim stolom željela se dodatno podići svijest gospodarskih subjekta o obvezi izrade nefinancijskih izvješća te im približiti navedeno kroz predstavljanje dobrih praksi. Izradom nefinancijskog izvješća tvrtke povećavaju transparentnost poslovanja, obavještavaju dionike o aktivnostima koja provode te na taj način osiguravaju održivost poslovanja. Provedba samo-ocjene poslovanja omogućuje tvrtkama da realno ocijene vlastite nedostatke te ulažu u njihovo otklanjanje čime direktno povećavaju vlastitu konkurentnost.

„UN je iznio 17 globalnih ciljeva održivog razvoja, pri čemu su najvažniji ekonomski, okolišni i društveni ciljevi. Hrvatska je na 36. mjestu od ukupno 169. u ostvarivanju tih ciljeva, s ponešto slabijim pozicijama u pitanjima partnerstva za razvoj, rodne ravnopravnosti, infrastrukture, gospodarskog rasta, proizvodnje i potrošnje”, istaknula je Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (HR PSOR).

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top