BAR KODOVI I ČIPIRANJE SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Od ponedjeljka 09.04.2018. tvrtka Čistoća d.o.o. Karlovac započinje s aktivnostima postavljanja bar kodova na spremnike za miješani komunalni otpad i istovremeno čipiranje spremnika. Navedenom aktivnošću bit će obuhvaćeno kompletno karlovačko područje, odnosno svi građani korisnici usluga Čistoće Karlovac.

Mole se građani da na dan odvoza ostave kante izvan dvorišta do 14 sati, kako bi bilo izvršeno postavljanje bar kodova i čipiranje.

Aktivnosti postavljanja bar kodova i čipiranja provodit će se idućih nekoliko mjeseci, a imaju za cilj usklađenje sa Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, odnosno Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Karlovca te će iste biti podloga za Izjave o načinu korištenja javne usluge, a koje će građanima biti upućene krajem godine.

 

Foto: karlovacki

Povezane vijesti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA ZA 2022. OTVOREN DO 09.05.2022. Inkasator d.o.o. objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga…

16. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za dostavu ponuda za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu…

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SANACIJU RAVNOG KROVA NA VIŠESTAMBENOJ ZGRADI P. FILIPCA 2

Rok za dostavu ponude je 8. travanj 2022. godine do 14.00 sati. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici sa naznakom…

15. JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ENERGETSKI PREGLED I PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

Javni poziv za izradu izvješća o energetskom pregledu, energetskog certifikata i glavnog projekta energetske obnove za višestambenu zgradu Bartola Kašića…

Back To Top